31.10.2021 reizē ar Elīnas Kristiānas Rīteres izstādes atklāšanu “Pozitīvais Negatīvajā”, pie Mākslas Telpas norisināsies mošķošanās.

[Foto no aizvadīta pasākuma]